CBNV Seatech hưởng ứng phong trào Hiến máu nhân đạo

CBNV Seatech hưởng ứng phong trào Hiến máu nhân đạo

Hiến máu cứu người là một nghĩa cử cao đẹp của con người với con người và là truyền thống tương thân tương ái, thương người như thể thương thân của người Việt Nam, là một hành động hết sức có ý nghĩa và cần được duy trì thường xuyên.

Hiến máu cứu người đã trở thành 1 hoạt động thường niên của công ty Seatech. Năm nay công ty tiếp tục hưởng ứng Phong trào “Hiến máu cứu người, một nghĩa cử cao đẹp” do Cục CNTT - Tổng Cục Thuế phát động.

Mặc dù ngoài trời mưa không ngớt nhưng gần 30 CBNV Seatech đã có mặt tại Cục CNTT - Tổng Cục Thuế từ rất sớm để tham gia kiểm tra sức khỏe trước khi hiến máu. Đối với nhiều CBNV Seatech đây không phải là lần đầu tiên họ tham gia hiến máu nên tư tưởng rất thoải mái và đã quen thuộc với từng công đoạn thực hiện.


Đây là năm thứ 3 liên tiếp, công ty Seatech hưởng ứng phong trào Hiến máu cứu người cùng với Cục CNTT - Tổng Cục Thuế.

 
Tinh thần đoàn kết, vui tươi của CBNV Seatech khi tham gia ngày hội Hiến máu nhân đạo.
 
Với mong muốn góp phần mang lại sự sống cho những bệnh nhân đang điều trị những bệnh về máu, Công ty Seatech sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào hiến máu nhân đạo trong thời gian tới.
Ngoài ra, công ty sẽ tổ chức thêm các chương trình từ thiện khác do chính CBNV công ty thực hiện nhằm phát huy tinh thần tương thân tương ái của người Việt Nam.