Seatech liên tiếp khởi động hai dự án chuyển đổi số cho Agribank và PVcomBank

Seatech liên tiếp khởi động hai dự án chuyển đổi số cho Agribank và PVcomBank

Tiếp nối thành công của dự án triển khai Open API cho Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) năm 2019, công ty Seatech đã và đang thực hiện thêm nhiều dự án chuyển đổi số và hiện đại hóa nền tảng công nghệ cho nhiều Ngân hàng lớn tại Việt Nam. Có thể nói Seatech đã trở thành một trong những cái tên được các ông lớn trong ngành Tài chính - Ngân hàng cân nhắc đầu tiên khi lựa chọn đối tác cho việc thực hiện số hóa với hệ sinh thái mở.

Seatech thành công trong việc chuyển đổi số trên nền tảng của IBM để Ngân hàng cạnh tranh hơn với hệ sinh thái mở

Seatech thành công trong việc chuyển đổi số trên nền tảng của IBM để Ngân hàng cạnh tranh hơn với hệ sinh thái mở

Không nằm ngoài xu thế chung của toàn cầu, hiện nay tất cả các Ngân hàng tại Việt Nam đều đã và đang bắt tay vào công cuộc số hóa, tiến đến mô hình ngân hàng số toàn diện. Chương trình "Chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" của Chính phủ đã nêu rõ, một trong những lĩnh vực có tác động xã hội, liên quan hàng ngày tới người dân, cần ưu tiên chuyển đổi số trước tiên là ngành Tài chính - Ngân hàng. Góp phần vào quá trình chuyển đổi số cho các Ngân hàng tại Việt Nam, Seatech tự hào được nhiều Ngân hàng lớn, có uy tín chọn làm đối tác tư vấn, thực hiện triển khai các dự án số hóa Ngân hàng. Các dự án của Seatech đều được thực hiện trên nền tảng công nghệ hàng đầu thế giới của hãng công nghệ IBM.

Giải pháp số hóa dữ liệu và chuyển đổi số quy trình hoạt động cho doanh nghiệp trong kỷ nguyên số

Giải pháp số hóa dữ liệu và chuyển đổi số quy trình hoạt động cho doanh nghiệp trong kỷ nguyên số

Việc ứng dụng nền tảng công nghệ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh là nhu cầu tất yếu. Các Doanh nghiệp đã ứng dụng sớm công nghệ vào các hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản trị thông tin điều hành đang chiếm nhiều lợi thế trong các lĩnh vực kinh doanh của mình so với các doanh nghiệp khác nhất là sau giai đoạn trải nghiệm thực tế mô hình chuyển đổi phương thức làm việc, sự phản ứng và thích nghi với biến động của môi trường kinh doanh trong thời gian vừa qua.