SEATECH tập trung phát triển các giải pháp phần mềm công nghệ thông tin có chất lượng cao, đáp ứng các yêu cầu quản lý của các khối doanh nghiệp trong nước, ngân hàng, công ty tài chính, chứng khoán, quỹ đầu tư .v.v. và mở rộng phạm vi hoạt động sang các nước trong khu vực.

Giải pháp phần mềm trong lĩnh vực Tài chính công
 • Giải pháp phần mềm thu ngân sách nhà nước qua hệ thống ngân hàng thương mại (eTax)
 • Giải pháp phần mềm kê khai và nộp thuế qua mạng Internet (iHTKK)
 • Dịch vụ cổng thông tin kê khai và nộp thuế qua mạng Internet (Tax24)
Giải pháp phần mềm trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng
 • Giải pháp phần mềm Internet banking (IBS)
 • Giải pháp phần mềm Mobile Banking (MBS)
 • Giải pháp phần mềm thanh toán lương cho doanh nghiệp trực tuyến qua ngân hàng (ePayroll)
 • Giải pháp phần mềm cổng thông tin điện tử của ngân hàng (WebPortal)
 • Giải pháp phần mềm quản lý nhân sự, tiền lương (eH&P)
 • Giải pháp phần mềm quản lý tài sản vật lý nội bộ
Giải pháp phần mềm trong lĩnh vực Chứng khoán
 • Giải pháp phần mềm quản lý nghiệp vụ lõi cho công ty chứng khoán (SmartVN)
 • Giải pháp phần mềm giao dịch trực tuyến qua Internet cho công ty chứng khoán (Stock24)
 • Giải pháp phần mềm giao dịch trực tuyến qua Mobile cho công ty chứng khoán (Mobile24)
 • Giải pháp phần mềm quản lý cổ đông (eStakeholder)
Giải pháp phần mềm trong lĩnh vực thương mại điện tử
 • Giải pháp phần mềm thương mại điện tử trực tuyến (eCommerce)
Giải pháp phần mềm dịch vụ
 • Phần mềm  cung cấp dịch vụ thông tin tài chính qua Mobile
Seatech cung cấp các giải pháp và thiết bị Công nghệ thông tin tổng thể của các đối tác quốc tế cho Quý khách hàng!

Với các chuyên gia có trên 10 năm kinh nghiệm chuyên sâu cả về công nghệ và nghiệp vụ trong lĩnh vực CNTT, đã từng tham gia thực hiện các dự án mang tầm cỡ quốc gia, Chúng tôi sẽ cung cấp các dịch vụ có chất lượng cao và tham gia tư vấn cho các khách hàng của chúng tôi , đảm bảo chất lượng dự án, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng

Tư vấn triển khai dự án, quản lý và giám sát triển khai các dự án Công nghệ thông tin trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, ngân hàng