Nhân viên kinh doanh dự án phần mềm

Nhân viên kinh doanh dự án phần mềm

Với mục tiêu mở rộng thị trường, công ty Seatech cần tuyển Gấp 02 Nhân viên kinh doanh phụ trách quản lý và chăm sóc các khách hàng của công ty, phối hợp khai thác thêm các khách hàng tiềm năng trên toàn quốc.

Quản trị dự án phần mềm

Quản trị dự án phần mềm

Trên chặng đường phát triển sắp tới với ngày càng nhiều dự án mới, Seatech cần tuyển dụng thêm Quản trị dự án phần mềm, đồng hành cùng sự phát triển chung của công ty.

Nhân viên Phân tích, kiểm thử

Nhân viên Phân tích, kiểm thử

Để đáp ứng nhu cầu công việc với nhiều dự án mới, công ty Seatech tuyển dụng đội ngũ Nhân viên Phân tích, kiểm thử