Tuyển dụng nhân viên kinh doanh phần mềm hóa đơn điện tử

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh phần mềm hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử của hệ thống dịch vụ thuế điện tử Tax24 là sản phẩm cung cấp các giải pháp cho việc tạo lập dữ liệu điện tử về bán hàng hóa, dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý theo quy định tại Luật Giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn thi hành. Nhằm đưa sản phẩm tiện ích này đến với nhiều người dùng hơn nữa, Công ty SEATECH cần tuyển dụng số lượng lớn Nhân viên kinh doanh phần mềm hóa đơn điện tử.

Tuyển dụng Nhân viên phân tích nghiệp vụ phần mềm

Tuyển dụng Nhân viên phân tích nghiệp vụ phần mềm

Với rất nhiều dự án trong những tháng tiếp theo, công ty Seatech cần tuyển dụng thêm đội ngũ Nhân viên phân tích nghiệp vụ để cùng kiến tạo nên những hệ thống thông tin có thể đáp ứng tối đa yêu cầu người dùng.

Tuyển dụng Lập trình viên Mobile

Tuyển dụng Lập trình viên Mobile

Công ty đang có những bước đột phá mạnh mẽ, mở rộng thị trường, mở rộng lĩnh vực kinh doanh, thu hút nhân tài, tạo dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện. Chúng tôi luôn chào đón những thành viên có năng lực và muốn gắn bó lâu dài với công ty.
Hiện nay, công ty Seatech cần tuyển đội ngũ Developers năng động, và nhiệt huyết. Các bạn sẽ có cơ hội lớn để tiếp cận với môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại và được đào tạo kỹ năng chuyên sâu.