hệ thống phần mềm dịch vụ thuế điện tử (tax24)

Tổng quan

Dịch vụ Thuế điện tử Tax24 là gói giải pháp tổng thể về Thuế điện tử, được xây dựng bởi Công ty CP CNTT Đông Nam Á (SEATECH). Tax 24 cung cấp phần mềm Hóa đơn điện tử, Kê khai và Nộp thuế điện tử, chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử. Tax24 là đơn vị T-VAN đầu tiên được Tổng cục thuế cấp phép chính thức từ năm 2011.

Tính năng

  • HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TAX24 E-INVOICE

Hóa đơn điện tử của hệ thống dịch vụ thuế điện tử Tax24 là sản phẩm cung cấp các giải pháp cho việc tạo lập dữ liệu điện tử về bán hàng hóa, dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý theo quy định tại Luật Giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tổng Cục Thuế đã cấp phép Tax24 E-invoice để cung cấp phần mềm và dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử, kết nối trực tiếp với Tổng Cục Thuế.

  • KÊ KHAI VÀ NỘP THUẾ QUA MẠNG TAX24

Dịch vụ Kê khai và Nộp thuế qua mạng Tax24 là dịch vụ kê khai và nộp thuế qua mạng đầu tiên được Tổng cục Thuế cấp phép. Hệ thống cho phép người nộp thuế không cần in ấn, không cần đến địa điểm Cơ quan Thuế hay Ngân hàng, cho phép người nộp thuế nộp tất cả các loại tờ khai thuế đã kê khai trên Tax24.com.vn và kết nối với các ngân hàng, cho phép người nộp thuế trực tiếp thực hiện nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách nhà nước.

  • CHỨNG TỪ KHẤU TRỪ THUẾ TNCN ĐIỆN TỬ TAX24

Tax24-TNCN được xây dựng và cung cấp trên nền tảng Thuế điện tử tích hợp Tax24.com.vn, có thể kết nối trực tiếp, truyền – nhận thông tin dữ liệu đến Tổng cục Thuế, đảm bảo thuận tiện cho người dùng. Nền tảng số Tax24-TNCN giúp tổ chức, doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh dễ dàng tạo lập, quản lý chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân điện tử theo đúng quy định của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, giúp đơn vị, cá nhân tiết kiệm thời gian và chi phí.

Lợi ích

– Đường truyền, kết nối với Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế ổn định, thông suốt, an toàn
– Kê khai và nộp thuế mọi lúc, mọi nơi
– Nhắc nộp và thông báo tình trạng tờ khai
– Hỗ trợ nhiều cấp phê duyệt
– Lưu trữ và bảo mật dữ liệu theo quy định của Tổng cục thuế
– Giao diện đơn giản, dễ sử dụng, thân thiện với người dùng
– Đa dạng trong phương thức sử dụng (sử dụng trên nhiều máy tính, nhiều loại trình duyệt, nhiều loại thiết bị thông minh (điện thoại thông minh, máy tính bảng…)