hệ thống thanh toán song phương giữa ngân hàng và kho bạc nhà nước

Từ năm 2013, SEATECH đã được Kho bạc Nhà nước (KBNN) tin tưởng và trao cơ hội thực hiện một hợp đồng lớn, triển khai một hệ thống rất quan trọng của Kho bạc đó là “Hệ thống Thanh toán song phương điện tử (TTSPĐT) giữa kho bạc với các ngân hàng”. TTSPĐT được triển khai thí điểm tại Sở giao dịch KBNN và 3 KBNN huyện mở tài khoản giao dịch tại Ngân hàng Công thương. Sau khi thí điểm thành công, KBNN đã triển khai hệ thống rộng khắp trên toàn quốc

Việc triển khai Dự án TTSPĐT nằm trong chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020, trong đó có nội dung rất quan trọng là: Hiện đại hóa các hoạt động nghiệp vụ KBNN, tiến tới hình thành kho bạc điện tử. Đây là chiến lược đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 138/QĐ-TTg. Sau khi được phê duyệt, KBNN đã nghiên cứu từng bước các điều kiện cần thiết như: Xây dựng các khung thỏa thuận với các ngân hàng; xây dựng các quy trình nghiệp vụ; tổ chức đầu tư, mua sắm trang thiết bị hệ thống CNTT; phát triển phần mềm…

Hiệu quả của dự án Thanh toán song phương điện tử

Thứ nhất, cải thiện đáng kể chất lượng công tác kế toán, thanh toán của hệ thống Kho bạc. Nếu trước đây, việc thanh toán giữa các KBNN huyện với ngân hàng nơi đơn vị mở tài khoản đều thực hiện bằng hình thức thủ công, KBNN phải mang chứng từ giấy tới ngân hàng mỗi ngày thì khi Dự án TTSPĐT triển khai thành công chứng từ thanh toán từ KBNN được truyền trực tiếp tới ngân hàng. Hoạt động giao dịch giữa KBNN với Ngân hàng nơi đơn vị mở tài khoản đã điện tử hóa không chỉ tạo ra nhiều thuận lợi trong công tác nghiệp vụ chuyên môn đối với cán bộ KBNN mà còn nâng cao chất lượng thanh toán, hạn chế sai sót, tạo nhiều thuận lợi, cho các cơ quan, tổ chức có giao dịch với KBNN.

Thứ hai, đây là bước chuẩn bị cho tương lai, từng bước triển khai, vận hành các hệ thống tài khoản duy nhất phục vụ cho việc triển khai chức năng quản lý ngân quỹ của KBNN. Nếu như trước đây việc quản lý ngân quỹ đặt mục tiêu chính là an toàn trong thì nay đặt mục tiêu quản lý ngân quỹ  hiệu quả bên cạnh yêu cầu quản lý an toàn. Một trong các điều kiện tiên quyết để quản lý ngân quỹ hiệu quả là ngân quỹ phải được tập trung. Dự án TTSPĐT là một bước qua trọng nhằm tập trung ngân quỹ.

Thứ ba, TTSPĐT tạo cơ chế chủ động trong quản lý, điều hòa  vốn làm giảm  áp lực trong điều hành ngân quỹ. Trước đây, khi hoạt động giao dịch giữa KBNN huyện với Ngân hàng nơi đơn vị mở tài khoản còn tiến hành theo phương thức thủ công thì ngân quỹ nằm rải rác, không tập trung nên việc điều hành ngân quỹ gặp không ít khó khăn, đặc biệt trong những ngày cuối năm khi lượng giao dịch tăng lên đột biến. Đến cuối năm 2013, 150 đơn vị KBNN cấp huyện đã triển khai TTSPĐT đi vào hoạt động và đã cơ bản chủ động về vốn, không còn “trông chờ” sự điều vốn từ cấp trên.