Tuyển dụng Nhân viên quản lý khách hàng

Mô tả công việc – Quản lý, chăm sóc, cập nhật thông tin đầy đủ về các khách hàng hiện có.– Tìm kiếm, thiết lập mối quan hệ với khách hàng mới, phát hiện những cơ hội kinh doanh sản phẩm, giải pháp CNTT cho khách hàng thuộc lĩnh vực tài chính công, ngân hàng […]