Vị trí tuyển dụng

THÔNG TIN ỨNG TUYỂN

Ứng viên quan tâm và mong muốn gia nhập SEATECH vui lòng gửi về địa chỉ email: tuyendung@seatechit.com.vn hoặc trực tiếp nộp hồ sơ tại:

  • Hà Nội:Tầng 9, tòa nhà Thăng Long, 98A Ngụy Như Kon Tum, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.
  • TP. Hồ Chí Minh:Phòng 302 Toà nhà Sweethome, Số 27K Đường Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM.
Địa điểm làm việc: Hà Nội
Thưởng dự án
Bảo hiểm sức khỏe
Địa điểm làm việc: thành phố Hồ Chí Minh
Thưởng dự án
Bảo hiểm sức khỏe
Địa điểm làm việc: Hà Nội
Thưởng dự án
Bảo hiểm sức khỏe
Địa điểm làm việc: Hà Nội
Thưởng dự án
Bảo hiểm sức khỏe
Địa điểm làm việc: thành phố Hồ Chí Minh
Thưởng dự án
Bảo hiểm sức khỏe
Địa điểm làm việc: Hà Nội
Thưởng dự án
Bảo hiểm sức khỏe

Vị trí tuyển dụng

MẪU THÔNG TIN ỨNG VIÊN

Ứng viên quan tâm và mong muốn gia nhập SEATECH vui lòng gửi về địa chỉ email: tuyendung@seatechit.com.vn hoặc trực tiếp nộp hồ sơ tại:

  • Hà Nội:Tầng 9, tòa nhà Thăng Long, 98A Ngụy Như Kon Tum, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.
  • TP. Hồ Chí Minh:Phòng 302 Toà nhà Sweethome, Số 27K Đường Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM.
Địa điểm làm việc: Hà Nội
Thưởng dự án
Bảo hiểm sức khỏe
Địa điểm làm việc: thành phố Hồ Chí Minh
Thưởng dự án
Bảo hiểm sức khỏe
Địa điểm làm việc: Hà Nội
Thưởng dự án
Bảo hiểm sức khỏe
Địa điểm làm việc: Hà Nội
Thưởng dự án
Bảo hiểm sức khỏe
Địa điểm làm việc: thành phố Hồ Chí Minh
Thưởng dự án
Bảo hiểm sức khỏe
Địa điểm làm việc: Hà Nội
Thưởng dự án
Bảo hiểm sức khỏe