Giải pháp quản lý quy trình nghiệp vụ BPM

Tổng quan

Trong quá trình vận hành, các quy trình kinh doanh và quản trị luôn đòi hỏi khối lượng lớn thông tin cũng như sự tham gia thao tác của nhiều phòng ban trong tổ chức, doanh nghiệp. Số lượng lớn giấy tờ và chi phí lưu trữ cũng như thời gian cần để tìm kiếm và phục hồi tài liệu phát sinh trong khi vận hành đã khiến các tổ chức cần những cách hiệu quả để có thể nắm bắt, trao đổi thông tin một cách an toàn và quản lý hiệu quả các thông tin được tạo ra. Viêc vận hành quy trình nghiệp vụ cũng đặt ra những thách thức lớn vì đòi hỏi sự phối hợp một cách linh hoạt giữa nhiều bộ phận chức năng để hoạt động hiệu quả, xuyên suốt, không gián đoạn, đảm bảo tính tuân thủ và giảm thiểu sai sót, rủi ro. 

Giới thiệu giải pháp

BPM (Business Process Management) là giải pháp giúp tổ chức, doanh nghiệp tối ưu và tiêu chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ bằng cách giúp tổ chức, doanh nghiệp khai thác tốt nhất thông tin và dữ liệu sẵn có trong công tác quản trị, vận hành; thiết lập các quy tắc thân thiện với người dung; thiết lập luồng công việc theo định hướng quy trình và linh hoạt cho những nhóm người dùng khác nhau. Cụ thể BPM đã và đang:

 • Giúp tổ chức doanh nghiệp cải tiến quy trình, tối ưu hóa quy trình, và xây dựng các quy trình được tin học hóa một cách khoa học, hiệu quả. Các
  luồng nghiệp vụ được xây dựng theo định hướng quy trình này sẽ giúp tổ chức, doanh nghiệp tiết kiệm được nguồn lực, chi phí cũng như thời gian xử lý giao dịch, chuyển hướng dịch vụ của tổ chức theo định hướng khách hàng.
 • Cung cấp môi trường cộng tác, phối hợp tác nghiệp thuận lợi cho các bộ phận, phòng ban khác nhau của tổ chức.
 • Giúp tổ chức, doanh nghiệp xây dựng hệ thống quy tắc nghiệp vụ, SLA, KPI phù hợp với chính sách, chủ trương của tổ chức, doanh nghiệp nhưng vẫn đảm bảo khả năng  quản lý cũng như thay đổi linh hoạt khi cần thiết.
 • Giúp tổ chức, doanh nghiệp tinh gọn hệ thống mẫu biểu, giảm thiểu số lượng mẫu biểu cần quản lý.
 • Giúp tổ chức, doanh nghiệp xây dựng cơ cấu phân công công việc linh hoạt, phù hợp. 
BPM bao gồm 4 thành phần quan trọng:

Lợi ích mang lại

BPM cho phép xây dựng và phát triển quy trình một cách hiệu quả hơn với khả năng tin học hóa cao và sự hỗ trợ tối đa cho từng đối tượng trong doanh nghiệp tham gia vào quy trình phát triển sản phẩm dịch vụ.(Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo thêm thông tin tại: https://www.ibm.com/cloud/workflow)

Với nhiều năm kinh nghiệm trên thị trường CNTT và là đối tác lâu năm của hãng công nghệ hàng đầu thế giới – IBM, SEATECH tự hào đã triển khai thành công nhiều dự án lớn cho các khách hàng lớn trên nền tảng IBM BPM như: Tổng cục Thuế, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam,…

Khách hàng đã triển khai hệ thống BPM

Tổng cục thuế - bộ tài chính

 • Quản lý quy trình phê duyệt hồ sơ điện tử
 • Hệ thống xác thực chữ ký số tập trung

Ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam

 • Chương trình Quản lý luân chuyển hồ sơ phần mềm
 • Trang bị giải pháp Quản lý quy trình nghiệp vụ BPM

Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương việt nam

 • Phát triển quy trình phê duyệt khoản vay cá nhân
 • Xây dựng hệ thống xử lý quy trình trên nền tảng BPM: Quy trình mở tài khoản và Quy trình chuyển tiền khách hàng Doanh nghiệp