JUNIOR TESTER

JOB DESCRIPTION– Research product requirements in detail, read and study relevant document of product’s function.– Make software testing plan.– Writing test cases.– Prepare test data on environments.– Make functional test on Web and Application.– Make software bug reports on the bug management tool.– Writing test report, make categorical statistic, and evaluate the importance of each […]

Tuyển dụng Lập trình viên Python

MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Tham gia xây dựng phần mềm nhận dạng mặt người sử dụng Tensor Flow bằng ngôn ngữ lập trình Python– Thu thập và xử lý các yêu cầu thiết kế và kỹ thuật– Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới để tối ưu hóa hiệu quả phát triển […]

Tuyển dụng Cán bộ Phân tích nghiệp vụ (BA)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Khảo sát, thu thập yêu cầu và thống nhất với Khách hàng.– Phân tích và định nghĩa phạm vi yêu cầu nghiệp vụ, yêu cầu người dùng, yêu cầu chức năng các sản phẩm, dịch vụ với Khách hàng hoặc đối tác hoặc các bộ phận yêu cầu.– Xây dựng, […]

Tuyển dụng lập trình viên Java Backend

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tham gia thiết kế, phát triển, triển khai và bảo trì các sản phẩm phần mềm của Công ty Lập trình và tối ưu hóa để đảm bảo hiệu suất, chất lượng và khả năng đáp ứng tốt nhất của các ứng dụng; Xây dựng kế hoạch và quản lý tiến […]

Tuyển dụng Lập trình viên Mobile

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Lập trình ứng dụng di động các ứng dụng tài chính, ngân hàng theo thiết kế Phát triển Front end cho các web application của ngân hàng YÊU CẦU: Tốt nghiệp kỹ sư Công nghệ thông tin, toán tin các trường đại học, cao đẳng hoặc các trung tâm đào tạo […]

Tuyển dụng lập trình viên Java

Công ty đang có những bước đột phá mạnh mẽ, mở rộng thị trường, mở rộng lĩnh vực kinh doanh, thu hút nhân tài, tạo dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện. Chúng tôi luôn chào đón những thành viên có năng lực và muốn gắn bó lâu dài với công ty.