Tuyển dụng Nhân viên quản lý khách hàng

Mô tả công việc – Quản lý, chăm sóc, cập nhật thông tin đầy đủ về các khách hàng hiện có.– Tìm kiếm, thiết lập mối quan hệ với khách hàng mới, phát hiện những cơ hội kinh doanh sản phẩm, giải pháp CNTT cho khách hàng thuộc lĩnh vực tài chính công, ngân hàng […]

Tuyển dụng Cán bộ Phân tích nghiệp vụ (BA)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Khảo sát, thu thập yêu cầu và thống nhất với Khách hàng.– Phân tích và định nghĩa phạm vi yêu cầu nghiệp vụ, yêu cầu người dùng, yêu cầu chức năng các sản phẩm, dịch vụ với Khách hàng hoặc đối tác hoặc các bộ phận yêu cầu.– Xây dựng, […]