Tuyển dụng Lập trình viên Python

MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Tham gia xây dựng phần mềm nhận dạng mặt người sử dụng Tensor Flow bằng ngôn ngữ lập trình Python– Thu thập và xử lý các yêu cầu thiết kế và kỹ thuật– Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới để tối ưu hóa hiệu quả phát triển […]

Tuyển dụng Lập trình viên Mobile

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Lập trình ứng dụng di động các ứng dụng tài chính, ngân hàng theo thiết kế Phát triển Front end cho các web application của ngân hàng YÊU CẦU: Tốt nghiệp kỹ sư Công nghệ thông tin, toán tin các trường đại học, cao đẳng hoặc các trung tâm đào tạo […]